ทุนการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยพายัพมอบ “ทุนการศึกษา” หลากหลายประเภทให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้