ตัวแทนภาคเหนือ Cabling Contest ปีที่ 4


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธเนศ เลิศธรรมธีรกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เข้าร่วมแข่งขัน Cabling Contest ปีที่ 4 ่และได้เป็น 1 ใน 10 ตัวแทนภาคเหนือเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป

1477020351621