พิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2558


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2558