Daily Archives: 30/11/2016


มหาวิทยาลัยพายัพ แจกทุนการศึกษา เพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241

มหาวิทยาลัยพายัพ แจกทุนการศึกษา