ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Picture of อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
ปัจฉิมนิทเศ และเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
by อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์ - Thursday, 19 January 2017, 6:08 PM
 

ปัจฉิมนิทเศ และเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม

1) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา
2) ประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ในวันพุธที่ ...

Read the rest of this topic
(162 words)
Picture of อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
โครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อมนุษย์
by อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์ - Thursday, 19 January 2017, 5:57 PM
 

งานทุนการศึกษา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"

วันพุูธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

นักศึกษากู้ยืมที่สามารถบริจาคโลหิตได้ จะได้รับชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มี...

Read the rest of this topic
(69 words)
Picture of อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
กิจกรรม Homecoming Day วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
by อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์ - Saturday, 29 October 2016, 7:53 AM
 

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมงาน Homecoming Day ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นเกียรติแก่บัณฑิตและต้อนรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก คุณสุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้กรุณารับเป็นวิทยากรมาบรรยา...

Read the rest of this topic
(88 words)