ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Picture of อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
งานทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมและตารางเตรียมเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กพ. 61 เป็นต้นไป และส่งแบบคำขอกู้ยืมให้อาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 1-23 กพ. 61  [ลิงก์ งานทุนการศึกษา]

Read the rest of this topic
(52 words)
Picture of อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
งานทุนการศึกษา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
 

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ"กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 5"  ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  นักศึกษากู้ยืม กยศ.และกรอ. ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ สามารถนับชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะได้ 6 ชั่วโมง

Read the rest of this topic
(61 words)
Picture of อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
ทุนโครงการบริการชุมชน
 

งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้มีการทุนโครงการบริการชุมชนให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน/หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อเป็นทุนค่าเล่าเรียนในปีการศึกษานั้นๆ ในวงเงินไม่เกินทุนละ 10,000 บาท โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://sta.payap.ac.th/scholar/PYU....

Read the rest of this topic
(84 words)